Oudercommissie

Oudercommissie
Oudercommissie

Wij denken mee!

Kindercentrum Beiler Sprookjesboom heeft een oudercommissie die bestaat uit vijf personen. Zij denken mee en geven gevraagd en ongevraagd advies over diverse zaken. Ook organiseren zij ouderavonden en andere activiteiten.

De leden van de oudercommissie

Voorzitter: Alien prins
Leden: Esther Jansen, Sarah Kreuze, Laura Katoele en Melissa Schoolderman

We willen toegankelijk zijn voor ouders en staan overal voor open. Opmerkingen of ideeën zijn daarom zeer welkom!
Stuur hiervoor een mail naar ocbeilersprookjesboom@gmail.com.

Kopje koffie of een bekertje ranja?

Het is natuurlijk enorm spannend om voor het eerst naar de kinderopvang te gaan. Soms vinden de papa’s en mama’s het nog spannender dan de kinderen. Dat kunnen we ons best voorstellen. Wij staan klaar om honderd-en-een vragen te beantwoorden.